Этномәдени бірлестіктердің тізімі

Батыс Қазақстан облысы облыстық, қалалық және аудандық этномәдени бірлестіктері

 

Ф.И.О.

Название объединения

Телефоны

1

Авилов Анатолий Александрович

БҚО БҚО «Орал-Яик казактары» қоғамдық бірлестігі

50-89-88 (р)

2

Амирханян Аветик Рубенович

БҚО «Масис» армян этномәдени қоғамдық бірлестігі

51-82-02 (р)

aydana.kz@mail.ru

3

Абдуллаев Тимур Рахматулаевич

«Республикалық Дүнген мәдени орталығы» Батыс Қазақстан облысы бойынша қоғамдық бірлестігінің филиалы

8-705-777-84-44 (с)

4

Беляев Михаил Алексеевич

"Грамада» белорус ұлттық-мәдени орталығы

23-65-11 (р)

5

Дергачева Ольга Всеволодовна

БҚО «Ламед» Еврей этномәдени қоғамдық бірлестігі

54-67-35 (р)

dergacheva-o@mail.ru

golda_url@mail.ru

lamed-uralsk@yandex.kz

7

Зинуллин Аманжол Зейнуллаұлы

«Еділ-Жайық қазақтары қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі

8-705-567-18-66 (с)

8

Мамедов Наджаф Мирзага оглы

 

Әзірбайжан «Бирлик» мәдени-ағартушылық қоғамы

8-777-061-60-33 (с)

9

Миликеева Флюра Ириковна

 «Татар мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі

51-00-07

aputay@mail.ru

zhaiktatar@mail.ru

 

10

Пак Максим Валериевич

«Кәріс этномәдени бірлестігі»  қоғамдық бірлестігі

8-71133-34-933

pak.maxim@gmail.com

11

Погодин Сергей Михайлович

БҚО «Орыс мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі

51-92-02 (р)

pogodin_kz@mail.ru

12

Саратов Данильбек Алиевич

 «Вайнах» шешен-ингуш қоғамдық бірлестігі

23-31-20 (р)

13

Солодилов Вячеслав Юрьевич

"Яик Орал казактарының Одағы» қоғамдық бірлестігі

8-701-520-57-23

14

Спиридонов Игорь Владимирович

БҚО «ЯИК»қоғамдық бірлестігінің фольклорлық-этнографиялық казак орталығы

8-777-587-58-54 (с)

staryi_uralsk@mail.ru

15

Тарасенко Виктор Иванович

 «Еднання» украин этномәдени бірлестігі

8-705-163-24-51 (с)

16

Усенова Асиям Мухамеджановна

«Қазақстан ұйғырларының республикалық мәдениет орталығы» қоғамдық бірлестігініңОрал қаласындағыфилиалы

8-778-952-10-52 (с)

17

Фрицлер Эдуард Роландович

 «Хаймат» Орал неміс этно-ағартушылық қоғамы» қоғамдық бірлестігі

23-67-68 (р)